توسعه زیرساخت های گردشگری

هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان بزرگترین مجموعه سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل، گردشگری، صنعت و معدن امروز قدم هایی را برمی دارد تا بتواند یکی از نقش آفرینان بزرگ در نظام اقتصادی پرشتاب و سیال جهانی باشد. شرکت پرشین گلف یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ آتیه صبا با طراحی، پیاده سازی و راهبری سامانه فروش آنلاین بلیت تحت عنوان www.gta.ir اقدام به عرضه همزمان ظرفیت پروازی و چارتر موجود در صنعت حمل و نقل کشور در یک صفحه کاربردی برای متقاضیان بویژه شرکت های تحت پوشش هلدینگ آتیه صبا، صندوق بازنشستگی کشوری و غیره نموده است. متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه مذکور مراجعه نمایند.