پربازدیدترین شهرگردشگری 2016

به گزارش ایسنا به نقل از سایت سازمان جهانی گردشگری، شهربانکوک تایلند امسال با کنارزدن لندن بعنوان پربازدیدترین شهرگردشگری جهان در سال 2016 انتخاب شده است. بهمین دلیل مراسم رسمی روزجهانی گردشگری امسال در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار گردید.