آغاز فروش صندلی پروازهای تفتان ایر

باکمال احترام به استحضار همکاران محترم میرساند پرشین گلف با همکاری تفتان ایر نسبت به عرضه آنلاین بلیت پروازهای 6331 و 6332 هواپیمایی تفتان که تحت کد هواپیمایی تابان در مسیر تهران زاهدان تهران بطور روزانه انجام می شوداقدام می نماید. همکاران محترم میتوانند جهت تهیه بلیت(های) مورد نیاز خود به سامانه www.gta.ir مراجعه نمایند.