برنامه ریزی علمی و دانش محور برای بازنشستگان

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشسگی کشوری، به نقل از رئیس پژوهشگاه سالمندان ایران، برنامه ریزی علمی و دانش محور در حوزه سالمندان ضروری است و لازم است دستگاه های اجرایی توجه جدی به این مقوله داشتده باشند.

پرشین گلف با استفاده از آخرین فن آوری های صنعت گردشگری، در اجرای رسالت خود در ارائه خدمات آنلاین صدور بلیت و تورخاتم ویژه بازنشستگان موفق به پیاده سازی و راهبری سامانه های  www.khatamtour , www.gta.ir شده است.

گفتنی است که مسئولین ذیریط صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا از حامیان اصلی دو پروژه فوق اذکر بوده و می باشند.