آیا من میتوانم تاریخ پرواز مندرج درET خریداری شده از طریق gta.ir را تغییر دهم ؟

به منظور انجام این تغییر شما باید با نزدیکترین دفترفروش یا نمایندگی شرکت هواپیمایی مورد نظرتماس بگیرید. لطفا به خاطر داشته باشید که اگرتغییر مورد نظر در بازه زمانی کمتراز موعد مقرر قبل از پرواز شرکت هواپیمایی مورد نظر درخواست شود، شما مشمول  جریمه بر اساس تعرفه مصوب شرکت هواپیمایی خواهید شد. لطفا برای اطلاع از رویه استرداد بلیت هر شرکت هواپیمایی به وب سایت همان شرکت مراجعه فرمایید.