چگونه میتوانم از خرید آنلاین صندلی پرواز دلخواه خودم اطمینان حاصل نمایم؟

یک پیغام اتوماتیک مبنی بر موفق بودن خرید از طریق وب سایت gta.ir به ایمیل وهمزمان یک پیامک به آدرس پست الکترونیکی و تلفن همراه خریدار ارسال می گردد که خود ضمانت خرید موفق شما تلقی میگردد.این پیام حاوی مشخصات شما، پرواز رزرو شده ، تاریخ و ساعت پرواز ، فرودگاه مبدا پرواز و مقصد و نیز قیمت بلیت می باشد. چنانچه در یک بازه زمانی مشخص این پیغام توسط شما دریافت نگردید با نزدیکترین دفتر شرکت پرشین گلف تماس بگیرید.