آیا ممکن است من برای پذیرش ET در باجه پذیرش مسافر در فرودگاه با مشکل مواجه شوم؟

علی الاصول هیچ مشکلی در پذیرش مسافرین دارای بلیت الکترونیک (ET) در فرودگاه مبداء پرواز ایجاد نخواهد شد . زیرا سوابق مسافر دارای ET درسیستم رزرواسیون(CRS) شرکت هواپیمایی ثبت شده و قابل رویت و کنترل در باجه پذیرش مسافرین آن شرکت هواپیمایی در فرودگاه مورد نظرنمی باشد. اینگونه مسافرین همزمان با مراجعه به کانتر پذیرش مسافرین در فرودگاه مبداء پرواز با ارایه مدرک شناسایی و نیز بلیت الکترونیکی یا شماره PNR- Reference در سیستم رزرواسیون شرکت هواپیمایی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.