عرضه آنلاین ظرفیت پروازی هواپیمایی تفتان

 

بر اساس قرارداد منعقده، از این پس پرشین گلف بلیت پروازهای هواپیمایی تفتان را به صورت آنلاین از طریق سامانه خود تحت عنوان www.gta.ir عرضه خواهد نمود. همکاران دفاتر خدمات مسافرتی بلیت پروازهای تفتان را مشابه سایر شرکت های هواپیمایی فعال در ایران با استفاده از سامانه مذکور می توانند تهیه نمایند. فرصت را مغتنم شمرده از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات عزیزان دفاتر خدمات مسافرتی استقبال نموده و مطمئنا"از آنها در راستای ارتقاء کیفی خدمات استفاده خواهیم کرد.