برقراری پرواز جدیدبندر عباس ساری بند عباس قشم ایر

هواپیمایی  قشم و پرشین گلف در راستای رفاه حال و کسب رضایتمندی متقاضیان سفر بین ساری و بنرعباس با ایجادپرواز و عرضه صندلی دوپروازرفت وبرگشت در روزهای شنبه و دوشنبه هرهفته اقدام نمودند. همکاران محترم دفاترخدمات مسافرتی میتوانند با مراجعه به سامانه فروش آنلاین پرشین گلف به آدرسwww.gta.ir بلیت(های)موردنظر را با کمیسیون5% تهیه نموده و بهای آنرا مطابق معمول در خاتمه نیمه میلادی به پرشین گلف پرداخت نمایند.