خدمات گردشگری به بازنشستگان

بازنشستگان محترم عضو صندوق بازنشستگی کشوری می توانند جهت دریافت خدمات گردشگری از جمله خرید آنلاین بلیت هواپیما در سایت صندوق بازنشستگی کشوری، از طریق Icon مربوطه اطلاعات اولیه را برای خرید بلیت پرواز کسب نمایند. پرشین گلف کسب رضایت حداکثری باز نشستگان محترم را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.