ورود به بازار گردشگری بین المللی

در مذاکرات اولیه با خانم وینی چیو رئیس شرکت بین المللی هتلداری با مسئولیت محدود در حاشیه نشست دو جانبه توسعه همکاری های اقتصادی ایران و هنگ کنگ در تاریخ 18 آبان 1395 ، راه های همکاری پرشین گلف با شرکت مذکور در زمینه گردشگری و صدور بلیت مورد بررسی قرار گرفت. طرفین ضمن استقبال از برگزاری این جلسه ، روش های گسترش تعامل با یکدیگر را نیز مورد تاکید قرار دادند.