توسعه خدمات

در ملاقات دوجانبه پرشین گلف باآقای پاول لوو مدیر توسعه و فن آوری اطلاعات هواپیمایی کاتی پاسیفیک در حاشیه نشست دو جانبه توسعه همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دولت منطقه ویژه اداری هنگ کنگ در 18 آبان 1395 ، نحوه استفاده از ظرفیت دو شرکت جهت صدور بلیت پرواز های داخلی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.