خرید آنلاین بلیت

امروزه طیف وسیعی از متقاضیان سفر به لحاظ مزایای خرید آنلاین بلیت هواپیما بلیت سفر/ سفرهای خود را به صورت آنلاین تهیه می کنند و از آنجائیکه مراجعه به سامانه های فروش آنلاین بلیت برخی از آژانس های مسافرتی از جمله پرشین گلف، با ارائه گزینه های بیشتر پروازی در یک مسیر، امکان حق انتخاب های ذیل را برای متقاضیان میسر می کند لذا اقبال متقاضیان خرید به این روش خیلی بیشتر از روش های قدیم می باشد:

- پرواز شرکت های هواپیمایی دارای پرواز برنامه ای و کلاس های متعدد پروازی با نرخ صندلی متفاوت

- پروازهای چارتر